Poradnia leczenia uzależnień


Nazywam się Magdalena Nalaskowska. Jestem psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Studia magisterskie z zakresu psychologii (specjalność psychologia kliniczna) ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obecnie jestem doktorantką. W Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM zajmuję się głównie tematyką uzależnień, dzięki czemu łączę praktykę psychoterapeutyczną z działalnością naukową i dydaktyczną. W chwili obecnej kształcę się w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień, a także podczas licznych staży w poradniach leczenia uzależnień.

terapia-nalaskowska.pl