• Konsultacje
    psychologiczne
  • Psychoterapia
    psychodynamiczna
  • Terapia
    uzależnień

Nazywam się Magdalena Nalaskowska. Jestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia.

Do swojej pracy podchodzę bardzo profesjonalnie. Staram się ciągle rozwijać
i dokształcać. W trosce o jakość swojej pracy i dobro pacjentów swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W swojej praktyce kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Psycholog
Studia magisterskie z zakresu psychologii (specjalność psychologia kliniczna) ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym obecnie współpracuję.

Terapeuta uzależnień
Od początku swojej pracy jako psycholog zajmuję się terapią osób uzależnionych. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałam w Studium Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Warszawie oraz podczas pracy w poradniach leczenia uzależnień oraz w ośrodku stacjonarnym. W Zakładzie Psychologii Zdrowia
i Psychologii Klinicznej UAM zajmuję się głównie tematyką uzależnień, dzięki czemu łączę praktykę psychoterapeutyczną z działalnością naukową i dydaktyczną. Ukończyłam także szkolenie dotyczące terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi. Prowadzę terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki) oraz uzależnień behawioralnych (np. hazard i multimedia). Pracuję także z rodzinami osób uzależnionych.

Psychoterapeuta psychodynamiczny
Psychoterapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym. Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii zdobywałam podczas kursu Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, gdzie obecnie dalej się kształcę. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.