Terapia i leczenie uzależnień

Poznań

Udzielam profesjonalnej pomocy w formie terapii ambulatoryjnej:

  • osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych: alkoholu i narkotyków (w tym dopalaczy)
  • osobom uzależnionym od zachowań zmieniających nastrój (uzależnienia behawioralne): hazardu, seksu, komputera i gier, telefonu, zakupów, pracy itp.
  • rodzinom osób uzależnionych (partnerom oraz dzieciom osób uzależnionych)

Psychoterapia uzależnień

Uzależnienie od alkoholu (jak i od innych substancji) jest chorobą. Mitem jest zatem, że wystarczy silna wola, by wyjść z uzależnienia. Silna wola, bardzo pomocna przy leczeniu, nie jest jednak wystarczająca, konieczne staje się skorzystanie z profesjonalnej pomocy .Przypuszczam, że skoro odwiedziłeś tę stronę, to znaczy, że szukasz takiej pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego.

Wierzę i obserwuję w swojej pracy, że każdy może przestać pić, czy brać narkotyki i nigdy już nie wrócić do nałogu. Wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie! Wchodząc na tę stronę zrobiłeś już pierwszy krok w kierunku zmiany. Jeśli chcesz pomóc sobie lub swoim bliskim wykonaj kolejny krok i umów się na pierwsze spotkanie.

Terapia rozpoczyna się od konsultacji i diagnozy. Są to wstępne spotkania, na których określany jest problem oraz możliwości jego leczenia. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje pisie stanowi problem, czy jesteś już uzależniony umów się na spotkanie diagnostyczne.

Następnie ustalany jest cel oraz plan terapii. Cel wypracowujemy wspólnie. W zdecydowanej większości najlepszym rozwiązaniem jest praca nad całkowitą abstynencją, jednak prowadzę także terapię redukcji szkód, która polega na redukcji ilości zażywanych substancji i szkód z tego wynikających.

Właściwa terapia składa się z czterech etapów: wstępnego, podstawowego, zaawansowanego oraz pogłębionego. Swoim pacjentom proponuję terapię zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.

Ważne dla mnie jest stworzenie przyjaznej i bezpiecznej relacji, w której pacjenci nie czują się zagrożeni i osądzani oraz mogą obdarzyć mnie zaufaniem. W swojej pracy łączę sprawdzone programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z indywidualnym podejściem do pacjenta. Ponieważ jestem też psychologiem i psychoterapeutą patrzę na pacjentów całościowo nie pomijając innych istotnych problemów, co gwarantuje większą skuteczność leczenia.


Psychoterapia rodzin osób uzależnionych

Życie z osobą uzależnioną nie pozostaje bez wpływu na bliskich. Znaczna część rodzin osób uzależnionych również wymaga psychoterapii. Mogą jej potrzebować zarówno partnerzy, zmagający się z tak zwanym współuzależnieniem i dzieci osób uzależnionych. Taka terapia powinna być zindywidualizowana i dostosowana do specyficznych potrzeb pacjenta.

Terapia partnerów osób uzależnionych polega na uwolnieniu się od współuzależnienia. Czym jest właściwie to współuzależnie? To zależność od drugiej osoby. To życie, które skupia się na piciu/ niepiciu partnera, na ciągłym kontrolowaniu „czy wypił”, na braniu odpowiedzialności za picie i jego konsekwencje przez partnera. Życie wypełnione poczuciem winy, wstydem i bezradnością. Życie, w którym nie ma miejsca na siebie, na swoje potrzeby i wartości.

Psychoterapia dzieci z rodzin alkoholowych polega na rozwiązaniu indywidualnych problemów, do których powstania przyczyniło się dorastanie w rodzinie gdzie, któreś z rodziców nadużywało alkoholu. Przeszłości nie można zmienić, ale można zrobić wiele, aby przeszłość przestała rządzić naszym życiem. Poznając siebie i to jak przeszłość wpływa na nasze odczuwanie, myślenie i zachowanie stajemy się bardziej wolni – zyskujemy wolność wyboru. Możemy uniknąć zachowań dysfunkcyjnych i świadomie wybierać te , które są dla nas korzystne, tak, aby zaprowadzić ład i porządek w relacjach z bliskimi i traktowaniu samego siebie.